Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

cygi-chan
20:54

Proces zakochania wg Gerharda Crombacha:

Oczy zbierają informacje o wzroście, figurze, kolorze włosów i oczu, odzieży i szczegółach twarzy. Następnie z prędkością 432 km/h sygnały docierają do mózgu. Jednocześnie ucho wyławia barwę głosu i śmiechu a nos rejestruje bezwonne feromony.

Sortowanie danych i porównywanie z przechowywanymi wzorcami doznań pozytywnych i negatywnych. Jeżeli wykryty został sygnał negatywny – proces ulega zamrożeniu, jeżeli pozytywny – mózg przechodzi do fazy trzeciej.

Podczas wykrycia sygnałów pozytywnych hipotalamus zaczyna produkować fenyloetyloaminę. Początek tego procesu występuje zwykle ok. 4 sekundy. W tym czasie uderzenia serca zwiększyły się ok. 50%, automatycznie oddech staje się szybszy, dodatkowo u kobiet oczy zaczynają błyszczeć.

Reposted fromtrue-blue-woman true-blue-woman viaOkery Okery

March 22 2017

cygi-chan
21:36
4435 21c4 390
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viairmelin irmelin
20:46
8298 6ddc 390

caryled:

“Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind. Always.”

Reposted fromerial erial viazEveR zEveR
20:21
2021 5d29 390
Reposted fromsmall-town-nerd small-town-nerd viakrybus krybus
cygi-chan
20:21
4872 f61f 390
Reposted fromAnalnyKarambol AnalnyKarambol viaikari ikari
cygi-chan
20:18
Reposted fromFlau Flau viakrybus krybus
cygi-chan
20:11
unknown artist intervention at Prague's ring road. Photo by Mirek Veselý
Reposted fromseverak severak viasoadysta soadysta
cygi-chan
20:10
6963 2dfa 390
Reposted fromMeshirr Meshirr viaikari ikari
19:47
9469 737c 390
Reposted fromshitsuri shitsuri viairmelin irmelin
cygi-chan
19:47
9246 e0e2 390
Reposted fromiamawinrar iamawinrar viadupablada dupablada
19:43
9640 274c

ryuukensu:

Pretty sure this is some sort of astronomical phenomenon 

Reposted fromWeasleyGeek WeasleyGeek viadupablada dupablada
cygi-chan
19:43
4435 21c4 390
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viadupablada dupablada

March 09 2017

21:03

nervouspizzaman:

Native english speakers will never know the joy of purposely talking terrible english in your native accent

cygi-chan
21:03
5051 1f07 390
(500) days of Summer
Reposted fromhysterie hysterie viamoviesss moviesss
cygi-chan
21:03
1280 a5ce 390
Reposted fromVegelus Vegelus viaganzrockbar ganzrockbar
cygi-chan
21:02
cygi-chan
21:01
Reposted fromFlau Flau vianoisetales noisetales
cygi-chan
20:30
3514 7b2b 390
Reposted fromsosna sosna viadupablada dupablada
cygi-chan
20:29

taggedbooty:

"are you really just going to sit in your room alone all day?"

image

cygi-chan
20:29
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl