Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2018

cygi-chan
01:07
7757 7b13 390
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
cygi-chan
01:06
8525 ac79 390
Reposted fromgruetze gruetze viaLuukka Luukka

January 16 2018

21:55
3151 a6f8 390

jwstudying:

the truth

cygi-chan
21:53

charlottedsweb:

dragonmoose:

smalltownsylveon:

sherlockdc:

HNG.

He went from Andrew Scott to Moriarty in .5 seconds.

YOU CAN PHYSICALLY SEE HIS EYES LIGHT UP WITH THE CRAZY

YOU CAN ACTUALLY SEE IT.

Reposted fromwerhamster werhamster viaMyBlackWings MyBlackWings

January 15 2018

cygi-chan
22:55
4489 ab15 390
When you meet him for the first time vs. When you get him to know better
Reposted fromkivlov kivlov viairmelin irmelin
cygi-chan
22:52
3432 c0c5 390
Reposted frompszemek pszemek viairmelin irmelin
cygi-chan
21:39
6672 9b84 390
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viaikari ikari
cygi-chan
21:37
4506 9d41 390
Reposted fromkelu kelu viaLuukka Luukka
cygi-chan
21:37
Przystanek w Skajbotach - powiat olsztyński, gmina Barczewo
Reposted fromtowo85 towo85 viaLuukka Luukka
cygi-chan
21:36
7827 ef00 390
 2016 soup.io
Reposted fromBAM BAM vianoisetales noisetales

January 12 2018

cygi-chan
05:01
3565 4525
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viascorpix scorpix
cygi-chan
05:00
cygi-chan
03:58

January 09 2018

cygi-chan
01:21
7832 aff6
Reposted fromfungi fungi viamarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa
cygi-chan
00:58
2685 d759 390
Reposted fromkrzywda krzywda viamarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa

January 08 2018

cygi-chan
23:43
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa
cygi-chan
22:34
Widzę Cię w przyszłości ze mną, jako mojego męża. Widzę jak mamy problemy, jak się kochamy, jak mamy ciche dni, jak się uśmiechamy na widok naszego dziecka. Widzę, jak się kłócimy, jak podchodzisz do mnie i całujesz w szyję gdy robię Ci kolację, jak tulimy się do siebie gdy spotyka nas tragedia. Widzę Cię przychodzącego z pracy, szczęśliwego na mój widok i wychodzącego z domu, trzaskającego drzwiami po sprzeczce. Chcę tego wszystkiego, raju i piekła na ziemi, łez i śmiechu z Twojego powodu. Tego wszystkiego i każdej lepszej i gorszej rzeczy.
Reposted fromnicotine nicotine viamarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa
cygi-chan
17:08
0372 008f 390
Rynek Dębnicki, Kraków
Reposted fromorelh orelh viapl pl
17:05
8957 e3ce 390
Reposted fromrawriot rawriot viakapitandziwny kapitandziwny

January 07 2018

cygi-chan
17:13
6591 381a 390
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaganzrockbar ganzrockbar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl