Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2019

cygi-chan
10:37
7933 adc1 390
all alone, Malcolm Liepke
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaLuukka Luukka
cygi-chan
10:34
3455 473a 390
Reposted frompszczola91 pszczola91 viaLuukka Luukka
cygi-chan
10:33
4627 99ec 390
Reposted fromeyelyn eyelyn viaschrodingersdog schrodingersdog
cygi-chan
09:44
8538 8554 390
Reposted frompopatrzmiwdusze popatrzmiwdusze viakjuik kjuik

June 30 2019

cygi-chan
20:58
7294 58f0 390
Reposted fromtoganja toganja viaikari ikari
cygi-chan
20:58
470/2015
*** (A więc nikt nie przeprosi) - Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
A więc nikt mnie nie przeprosi  za wszystko co się stało?
Nikt się nie będzie tłumaczył,  że nie mógł wymyślić lepiej?
Nikt mi nie powie Maleństwo  jakżeś się dzielnie trzymało?
Nikt mi medalu nie przyzna  ni po ramieniu poklepie?
Nikt nie powie dlaczego?  nikt mi nie powie dla kogo?
Nie wyjmie mi z serca strzały?  Nie zdziwi się że z nią żyłam?
Nie pocałuje mnie za to? I przejdę samotną drogą,
zgubię się i zarzucę,  tak jakbym nigdy nie była?
https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viaikari ikari

June 25 2019

cygi-chan
23:34
5185 f326 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia viairmelin irmelin
cygi-chan
23:33
cygi-chan
23:31
3760 7e2d 390
Reposted fromzelbekon zelbekon viaLuukka Luukka
cygi-chan
23:29
2427 d055 390
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viaLuukka Luukka

June 20 2019

cygi-chan
16:59
wtoreczek wtorunio
Reposted fromprincess-carolyn princess-carolyn viaikari ikari
cygi-chan
16:58

June 19 2019

cygi-chan
22:54
7043 934b 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia viairmelin irmelin
cygi-chan
22:50
7102 25a5 390
Reposted fromjaphy japhy via8agienny 8agienny
cygi-chan
22:49
7923 4dba 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia via8agienny 8agienny
cygi-chan
22:43
8074 533f 390
Reposted fromnajlepsza najlepsza viairmelin irmelin
cygi-chan
22:43
2304 d395 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viairmelin irmelin
cygi-chan
22:43
2224 612b 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viairmelin irmelin
cygi-chan
22:42
2485 96e1 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viairmelin irmelin

June 18 2019

cygi-chan
00:09
6081 8b03 390
Reposted fromfeegloo feegloo via8agienny 8agienny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl