Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2017

cygi-chan
21:30
7428 452f
Reposted fromsosna sosna viaganzrockbar ganzrockbar
cygi-chan
21:25
7259 c4a3 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaLuukka Luukka

October 17 2017

cygi-chan
15:09
3092 4ad6 390
Reposted fromjdeg jdeg viagdziejestola gdziejestola
cygi-chan
15:05

Miroir (2013), a part of the LaBokoff Project.

Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaLuukka Luukka
cygi-chan
15:04
6926 406c 390
Reposted fromgrubas grubas viakapitandziwny kapitandziwny
cygi-chan
14:45
8331 d013 390
Reposted fromtelewizja telewizja viagdziejestola gdziejestola
cygi-chan
14:42

October 16 2017

cygi-chan
17:52
Reposted fromkaiee kaiee viaLuukka Luukka
17:47
2251 cc3b 390

luxwing:

darkmario666:

videaudio:

There has to be some godless injoke

My ride is here

Reposted fromno-rest-for-destka no-rest-for-destka viaikari ikari
cygi-chan
17:47
2223 e4a8 390
Reposted fromdatfeel datfeel viaikari ikari
cygi-chan
17:47
4476 9bfe 390
Reposted frompiehus piehus viaikari ikari
cygi-chan
17:46

daintonight: Gifs from Loving Vincent - finally coming out today!!

Reposted fromtediousuncle tediousuncle viaikari ikari
cygi-chan
17:46
cygi-chan
17:07
"Ludzie sypiają ze sobą, nic ekscytującego. Zdjąć przed kimś ubrania i położyć się na kimś, pod kimś lub obok kogoś to żaden wyczyn, żadna przygoda. Przygoda następuje później, jeśli zdejmiesz przed kimś skórę i mięśnie i ktoś zobaczy twój słaby punkt, żarzącą się w środku małą lampkę, latareczkę na wysokości splotu słonecznego, kryptonit, weźmie go w palce, ostrożnie, jak perłę, i zrobi z nim coś głupiego, włoży do ust, połknie, podrzuci do góry, zgubi. I potem, dużo później zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli, i możesz wlać w tą dziurę dużo, bardzo dużo mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja."
Jakub Żulczyk "Ślepnąć od świateł"
Reposted fromnibeenth nibeenth viagdziejestola gdziejestola
cygi-chan
15:49
cygi-chan
15:48
2577 4620 390
Reposted fromMatalisman Matalisman viaikari ikari
cygi-chan
15:48
6195 b1af 390
Reposted fromundertow undertow viagdziejestola gdziejestola
cygi-chan
15:48
3792 eca0 390
Reposted fromkaiee kaiee viaganzrockbar ganzrockbar
cygi-chan
15:47
Czuję się, jakbym była pusta. Czekam, aż ktoś mnie nakręci. Jak zegarek. I ten chłopak, przez chwilę wydawało mi się, że on to potrafi.
— Żulczyk.
Reposted fromuwielbiaj uwielbiaj viagdziejestola gdziejestola
cygi-chan
15:47
1690 367a 390
Reposted fromkatsiu katsiu viakapitandziwny kapitandziwny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl