Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2017

cygi-chan
11:06
3015 8127
Reposted fromministerium ministerium viairmelin irmelin
cygi-chan
11:06
5055 b08e 390
Reposted fromSixtus Sixtus viasoadysta soadysta
11:05
2844 73c7 390
Reposted fromtron tron viasoadysta soadysta
cygi-chan
11:05
Reposted fromFlau Flau via8agienny 8agienny
cygi-chan
11:04
5203 cbf0 390
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa via8agienny 8agienny
11:03
7303 ffbc 390
Reposted fromrenious renious viaahuramazda ahuramazda

August 05 2017

cygi-chan
09:30
Mam nowego mistrza gaszenia głupich, rozshisteryzowanych, bogatych idiotek xD
Duże miasto w Polsce, Szpitalny Oddział Ratunkowy w Centrum Urazowym
Pierwsza w nocy, stoję i gadam z taką dupeczką z lekarskiego, nagle wbiegają(sic!) przez wjazd dla karetek dwie kobiety i ta starsza z ryjem że jej córka się dusi xD Wyskoczyła lekarka że jak chodzi to ma iść od normalnego zielonego wejścia. Idziemy do gabinetu na zielonej stronie jak lekarz ją badał i wyskoczył do mnie na początku z ryjem że kim ja kurwa jestem. No to mówię, ratownictwo medyczne po pierwszym roku. Chciał coś powiedzieć ale mruknął tylko i zaczął mnie odpytywać z objawów duszności. No to mu zacząłem wymieniać, trwało to z dwadzieścia minut bo jechaliśmy ostro, od ciała obcego po obrzęk płuc, podział na wdechowe, wydechowe, odmy srodmy, nawet zatrucie CO miałem, myślę że zdałem u niego, bo tylko dwóch rzeczy nie wiedziałem, no ale kij. Pacjentka ciągle histeryzuje, ma jakieś uwagi, lekarz to zlał, pytał mnie jeszcze o powstawanie odmy samoistnej i badanie podmiotowe "saute" tylko łapkami. Skończył mnie pytać, nastała chwila ciszy i w końcu głośno wypalił - CZY MOGE STWIERDZIĆ KTÓRYKOLWIEK Z WYMIENIONYCH PRZEZE MNIE OBJAWÓW U PACJENTKI.
NIE PANIE DOKTORZE, NIE STWIERDZAM ŻADNEGO
widzi pani?

XDDDDDDDDDDDDDDDDDD
Reposted fromyanek yanek
cygi-chan
09:27
0630 a674 390
żart homeopatyczny xD
Reposted fromtomczan tomczan viakrybus krybus
cygi-chan
09:25
6157 6769 390
Reposted fromtfu tfu viakrybus krybus
cygi-chan
09:22
1697 eb7c 390
Reposted fromall-about-kate all-about-kate viaLuukka Luukka
cygi-chan
09:20
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viakrybus krybus
cygi-chan
09:15
3584 6dbc 390
Reposted fromstoffelxx stoffelxx viakrybus krybus
cygi-chan
09:09
Reposted fromFlau Flau viaLuukka Luukka
cygi-chan
09:07
3068 53dd 390
Reposted fromalicemeow alicemeow viakrybus krybus
cygi-chan
09:05
Reposted fromkaiee kaiee viakrybus krybus
09:02
9357 7534 390
Reposted fromgrumpycatdixon grumpycatdixon viayanek yanek
cygi-chan
09:01
9201 b5c6 390
Act normal.
Reposted fromvolldost volldost viayanek yanek

August 02 2017

cygi-chan
14:11
1814 a5ec 390
wciąż nie wiadomo 
Reposted fromUbik Ubik viayanek yanek
cygi-chan
11:05
0900 2736 390
Reposted fromPoranny Poranny viaisnotcominghome isnotcominghome

July 31 2017

cygi-chan
16:21
7620 fca2 390
Reposted frommachinae machinae viaisnotcominghome isnotcominghome
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl